Korfbal
 
  Korfbal is een balsport die je speelt met twee teams van acht personen. Het is een gemengde sport, dat wil zeggen dat elk team bestaat uit vier heren en vier dames. Een korfbalwedstrijd speel je op een grasveld of kunstgrasveld en ’s winters in een sporthal.

Elk team heeft één korf op zijn helft van het veld staan. Een korf is een ring met een hoge rand die op een hoogte van 3,5 meter is bevestigd aan een paal. De bedoeling van korfbal is dat de aanvallers doelpunten maken en dat de verdedigers dit proberen te voorkomen. Het is een doelpunt als een aanvaller de bal van boven af door de korf weet te gooien.

Korfbal is een zeer veelzijdige sport. Je moet goed kunnen aanvallen, maar ook goed kunnen verdedigen en je moet zowel technisch als tactisch zijn. Daarnaast moet je snelheid, uithoudingsvermogen en kracht hebben. En je moet ook nog eens goed met een bal overweg kunnen!
 
KNKV: Op de website van het KNKV (Koninklijk Nederlands Korfbalverbond) kun je nog meer lezen over de sport en de spelregels. Zie: http://www.knkv.nl/korfbal/over-korfbal/

Vereniging DKB
 
  DKB uit Best is één van de grotere korfbalverenigingen in het zuiden van Nederland. De vereniging is opgericht in 1963 als ‘De Kanaries Best’ (een naam die we niet meer gebruiken) en heeft ongeveer 200 leden. DKB streeft naar een goed evenwicht tussen sportieve prestaties en gezellige nevenactiviteiten voor zowel jeugd als volwassenen. De club is te herkennen aan een professionele organisatie, veel vrijwilligers en een gezellige en open sfeer.
 
Ereleden:
Erevoorzitter:Frans Simons, Jan van Gerven †, Dhr. H.B. van de Kieft †
Erelid:Jan Norder, Fred van Oekel, Sjoerd Vrijburg
Lid van Verdienste:Fred van Oekel, Jan van Gerven †, Frans Simons, Wim Bressers †, Marco Beckers, Bob Verwer
 
Vrijwilligers van het jaar:
 
2019Marianne Knaapen en Nick van der Kallen
2018Dana Melio en Bert van Boxmeer
2017Trudy van Boxmeer en Geert Jan Wijnands
2016Fenna van Son en Jasper Heuvelmans
2015Anke van Gestel en Mat Heuvelmans
2014Frederiek van der Kaaden en Bob Verwer
2013Annemiek de Bont en Maikel Michiels
2012Evelien Steenmetz en Marco Beckers
2011Yvonne Ketellapper en Marty van Keulen
2010Jolanda Raaijmakers en Frank Reijckers
2009Anita en Theo van Roosmalen
2008Louise Mak en Willie Zweegers
2007Daphne Wiersma en Freek van Gorp
 
Hoofdsponsor:
  Zonder sponsoring geen vereniging. Sponsors helpen DKB om een levendige vereniging te blijven. Er zijn allerlei mogelijkheden om de verenging met geld en middelen sponsoren, zie sponsors.
 
Clubtenue: DKB-ers spelen in een geel-zwart gestreept shirt met korte of lange mouwen en een zwarte korte broek of rok. Meer informatie vind je bij kleding.

Organisatie
 
 DKB is een vereniging, dat wil zeggen een organisatie met leden die een gemeenschappelijk doel nastreven. De leden kiezen tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV) het bestuur en het bestuur maakt een beleidsplan met goedkeuring van de leden en voert dit uit. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de vereniging. Veel activiteiten zijn gedelegeerd naar een commissie. Het bestuur vergadert eenmaal per maand, data zijn te vinden in de agenda.
 
Bestuur:
VoorzitterSjoerd Vrijburg
voorzitter@kvdkb.nl
SecretarisVacature
secretaris@kvdkb.nl
PenningmeesterRinke de Mol
penningmeester@kvdkb.nl
Beheer en Algemene zakenAdriaan Heijkants
adriaan.bestuur@kvdkb.nl
Ledenwerving/nevenactiviteitenVacature
2e PenningmeesterFenna van Son
penningmeester@kvdkb.nl
 
Contactpersonen:
 
Afmelden training/wedstrijd:eigen trainer/coachzie teampagina's
Contributie en geldzaken:Rinke de Mol / Fenna van Sonpenningmeester@kvdkb.nl
DAK:Silke van Boxmeerdak@kvdkb.nl
G-korfbal:Fenna van Sondkb.g.team@gmail.com
Jeugdkamp:Coert Horstenjeugdkamp@kvdkb.nl
Kantine:Sjoerd Vrijburgkantine@kvdkb.nl
Korfbaltechnische zaken jeugd:Rene vd Looijtcjeugd@kvdkb.nl
Korfbaltechnische zaken senioren:Jan Willem Brinktc@kvdkb.nl
Ledenadministratie:Wilma Franssenledenadmin@kvdkb.nl
Ledenwerving/nevenactiviteiten:Vacature
Redactie website/nieuwsbrief/FB:Louise Makclubblad@kvdkb.nl
Scheidsrechters senioren:Lars Melio 
Scheidsrechters jeugd (A-F):Lars Melio 
Sponsorzaken:Pieter Dullaart en Jeroen Koopmanschapdkbsponsors@gmail.com
Vertrouwenspersoon:Marlies Kluitersmarlies.kluiters@hanzemc.nl
Vrijwilligers:Sjoerd Vrijburgvrijwilligerscoordinator@kvdkb.nl
Walking korfball:Wilma Franssenwalkingkorfball@kvdkb.nl
Webmaster:Bob Verwerwebmaster@kvdkb.nl
Wedstrijdsecretariaat:Marianne Knaapenwedstrijdsecretariaat@kvdkb.nl

Commissies
 
  Een commissie is een groep mensen met een bepaalde taak binnen de vereniging. De bestuursleden vertegenwoordigen in het bestuur één of meerdere commissies. Sjoerd Vrijburg vertegenwoordigt de commissie voor het regelen van korfbaltechnische zaken (Technische Commissie, TC), Yvonne Ooms vertegenwoordigt de commissie voor nevenactiviteiten (De Activiteiten Kommissie, DAK), Frans Simons vertegenwoordigt de commissies voor beheerzaken en G-korfbal en Mat Heuvelmans vertegenwoordigt de commissies voor PR en vrijwilligerscoördinatie.
 
Technische zaken:
  Technische Commissie (TC)
De Technische Commissie is voor de senioren o.a. verantwoordelijk voor de teamindeling, de trainingen, de trainers en de wedstrijden.
Samenstelling: Jan Willem Brink, Rinke de Mol (bestuur), Willemijn Rijken, Peter van Montfort, Arthur Snijder en Annemiek de Bont.
 
  Technische Commissie Jeugd (TCJ)
De Technische Commissie Jeugd is voor de jeugd o.a. verantwoordelijk voor de teamindeling, de trainingen, de trainers en de wedstrijden.
Samenstelling: Rene van de Looij (voorzitter), Johan van den Hoofdakker, Annemiek de Bont, Dana Melio (sportlink) en Nick van der Kallen.
 
  Begeleiding jeugdscheidsrechters
Samenstelling: Jasper Heuvelmans en Jan Willem Brink.
 
  Scheidsrechtercoördinator
Senioren:Lars Melio
Jeugd (A-F):Lars Melio
 
  Wedstrijdsecretariaat
Het wedstrijdsecretariaat is het eerste contact naar het KNKV en naar andere verenigingen als het over competitiezaken gaat. Samen met TCj zorgt het wedstrijdsecretariaat ervoor dat alle zaken rond de competitie geregeld zijn: vervoerschema's, zaalhuur, verplaatsen van wedstrijden en nog veel meer.
Samenstelling: Marianne Knaapen.
 
  Sportlink
Sportlink is een landelijke database waarin alle zaken rond leden en competitie is opgenomen. Verschillende commissies en personen binnen onze vereniging maken gebruik van deze database, denk aan penningmeester, TC en TCj, ledenadministratie, wedstrijdsecretariaat en bestuur. Sommige gebruikers halen alleen informatie uit Sportlink, bijvoorbeeld bij het maken van een rijschema of het verzenden van de nieuwsbrief, andere gebruikers mogen gegevens aanpassen, bijvoorbeeld wedstrijdsecretariaat en bestuur.
 
Nevenactiviteiten:
  De Activiteiten Kommissie (DAK)
Het DAK organiseert verenigingsactiviteiten voor jeugd, junioren, senioren en ouders van jeugdleden. Sommige activiteiten hebben met korfbal te maken, andere niet. DAK organiseert onder andere het Sinterklaasfeest, Paasbingo, 8-tallentoernooi, Kerstborrel en het koppelschiettoernooi. Samenstelling: Silke van Boxmeer, Anouk van Harten, Sam Beckers, Cheyenna Spelbrink en Linde Scheffers.
 
  De Kampcommissie
De kampcommissie organiseert elk jaar in juni een jeugdkamp. Van vrijdagavond tot en met zondagmiddag logeren de jeugdleden, van Kangoeroes tot en met A, op een kampeerboerderij ergens in Brabant. Elk jaar staat dit kamp in een ander thema, met bijpassende aankleding en spelletjes. Leden zijn Coert Horsten, Aukje Horsten, Rene van de Looij, Johan van den Hoofdakker en Nick van der kallen.
 
Beheerzaken:
  Verschillende commissies zijn actief om het clubhuis De Uitwijk met de bar draaiende te houden:
 
  Kantinecommissie
De kantinecommissie regelt de inkoop en zorgt voor de barbezetting in het clubhuis op trainingsavonden en op wedstrijddagen. Ook tijdens diverse activiteiten zorgen zij ervoor dat wij een drankje en een hapje kunnen nuttigen.
Samenstelling: Lerisma Hendriks en vele vrijwilligers.
 
  Materiaalcommissie
De materiaalcommissie is verantwoordelijk voor aankoop, beheer en onderhoud van onze korfbalmaterialen, zoals ballen, korven, palen, e.d.
Samenstelling: Vacature(s).
 
  Onderhoudscommissie
De onderhoudscommissie is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van onze accommodatie.
Samenstelling: Adriaan Heijkants en Bert van Boxmeer.
 
Public relations:
  Hieronder vallen de propagandacommissie, de redactie van clubblad en website en de sponsorcommissie.
 
  Propagandacommissie
De propagandacommissie zorgt ervoor dat er naar buiten toe bekendheid wordt gegeven aan onze vereniging. Te denken valt aan het plaatsen van artikelen in plaatselijke bladen en op websites.
Samenstelling: Vacature(s).
 
  Redactie- en internetcommissie
De redactie- en internetcommissie is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de website, het uitbrengen van de maandelijkse nieuwsbrief en het bijhouden van de Facebookpagina van DKB, bij elkaar de belangrijkste communicatiemiddelen binnen onze vereniging. Vanaf seizoen 2018-2019 brengt deze cie elk seizoen een jaarboekje uit met alle relevante info over de vereniging, competitie en activiteiten.
Samenstelling: Louise Mak en Bob Verwer.
 
  Sponsorcommissie
De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor het werven van sponsoren en het onderhouden van contacten met de bestaande sponsoren van DKB. Onder de tab sponsors vind je meer informatie over onze sponsors.
Samenstelling: Pieter Dullaart, Jeroen Koopmanschap, Koen van der Stappen en Daan Appelhof.
 
Werkgroep G-korfbal:
De werkgroep G-korfbal houdt zich bezig met alle zaken die spelen rond het G-korfbal, zoals het geven van training, het werven van nieuwe leden en het organiseren van G-toernooien.
Samenstelling: Fenna van Son, Denise Verhagen, Robin Petersen en Silke van Boxmeer.
 
Vrijwilligerscoördinator:
  De vrijwilligerscoördinator is aanspreekpunt voor de vrijwilligers binnen DKB en ondersteunt hen bij hun werkzaamheden. Als je zelf mee wil helpen, bijvoorbeeld door een team te begeleiden of bardienst te draaien, neem dan contact op met vrijwilligerscoördinator vrijwilligerscoordinator@kvdkb.nl of Bert van Boxmeer.
Vertrouwenspersoon:
  Bij KVDKB hanteren we de gedragsregels voor begeleiders. Soms gaat het gedrag van anderen binnen de vereniging je te ver. Je kunt dan denken aan (seksuele) intimidate, agressie, geweld of discriminatie. Wanneer een ander jou lastig valt met zijn of haar gedrag en je zelf niet meer weet hoe je de situatie op moet lossen, kun je verschillende dingen doen. Je kunt de hulp van een teamgenoot, coach, contactpersoon tc-jeugd of bestuur inroepen. Je kunt ook contact opnemen met onze vertrouwenscontactpersoon Marlies Kluiters (marlies.kluiters@hanzemc.nl). Zij zal in eerste instantie luisteren en je helpen een oplossing te zoeken. Soms is dat een informele oplossing, eventueel met bemiddeling van de vertrouwenspersoon, bij meer extreme vormen van ongewenst gedrag ligt een formele oplossing meer voor de hand.

Teams
 
  DKB deelt jongens en meisjes van 5 t/m 18 jaar naar leeftijd in in een team (Kangoeroe’s en F t/m A). Vanaf de D-teams selecteert de Technische Commissie in overleg met de trainers de spelers ook op spelkwaliteit. Dit gebeurt aan het eind van het seizoen, vóór de zomervakantie. Sterkere spelers komen in het 1e team, minder sterke spelers in een 2e (3e of 4e) team.

Volwassenen (18+) kunnen competitie spelen in één van de seniorenteams of alleen trainen in het recreantenteam. Ook de seniorenteams worden geselecteerd op spelkwaliteit. Het 1e en 2e team krijgen training van een professionele trainer.
Spelers met een verstandelijke beperking vinden hun plek in het G-team.

Kangoeroeclub:4, 5 en 6 jaar
F-team:6, 7 en 8 jaar
E-team:8, 9 en 10 jaar
D-team:10, 11 en 12 jaar
C-team:12, 13 en 14 jaar
B-team:14, 15 en 16 jaar
A-team:16, 17 en 18 jaar
Senioren en recreanten:vanaf 18 jaar
De peildatum voor de leeftijd is op 1 januari.

Voor informatie over de teamindeling en de competitie zie teaminfo.

Kleding
 
  DKB speelt in een zwart-geel gestreept shirt met korte of lange mouwen en een zwarte korte broek of rok. Voor alle jeugdteams zijn sponsorshirts beschikbaar, deze worden in het begin van het seizoen uitgedeeld en blijven eigendom van de vereniging.
DKB heeft eigen trainingspakken, voor meer informatie of bestellen van deze trainingspakken kun je terecht in de webshop van DKB.

Op het veld draagt men sportschoenen met noppen (voor kunstgras of gras) en in de zaal speciale binnensportschoenen. Zie ook ‘waar let je op bij de aanschaf van korfbalschoenen'

Lid worden & contributie
 
Lid worden Kom kijken op een van de trainingsavonden.
Neem contact op met de secretaris Wilma Franssen (secretaris@kvdkb.nl) en kom 4x gratis meetrainen.

Lid worden doe je door een inschrijfformulier in te vullen en in te leveren in het clubhuis, in de brievenbus van KVDKB of te mailen naar ledenadmin@kvdkb.nl.
 
Contributie Door veel hulp van de sponsoren en van al onze vrijwilligers proberen we de contributie zo laag mogelijk te houden. Korfbal moet immers toegankelijk blijven voor iedereen. De contributie is afhankelijk van de leeftijd.
Leden of ouders van leden met een laag inkomen kunnen misschien een beroep doen op de Regeling Meedoen van de gemeente Best. Kijk op https://www.gemeentebest.nl/regeling-meedoen voor informatie.

Contributie 2021-2022:maand:kwartaal:half jaar:jaar:

Senioren (zaal en veld)€28,00€84,00€168,00€336,00
Junioren, 15 t/m 17 jr€23,45€70,35€140,70€281,40
Aspiranten, 11 t/m 14 jr€19,15€57,45€114,90€229,80
Pupillen, t/m 10 jr€16,10€48,30€96,60€193,20
Welpen/Kangoeroe's€7,50€22,50€45,00€90,00
Zaal of midweek veld (halve competitie)€19,10€57,30€114,60€229,20
G-Korfballers€16,10€48,30€96,60€193,20
Recreanten€12,20€36,60€73,20€146,40
Overige leden€6,85€20,55€41,10€82,20
Old Stars€7,50€22,50€45,00€90,00
Maximum gezinscontributie€950,00
Inschrijfgeld nieuwe leden€5,00

Bankrekeningnummer DKB: NL67 RABO 0107 0334 02
 
Penningmeester:
  Als je vragen hebt over de contributie of andere geldzaken dan kun je deze stellen aan de penningmeester: Rinke de Mol of Fenna van Son, penningmeester@kvdkb.nl.
 
Contributieafspraken:
  De leeftijd op 1 januari is bepalend voor de indeling van de spelers in een bepaalde categorie. Het verenigingsjaar loopt van 1 juni t/m 31 mei daaropvolgend.
Afmeldingen voor het volgende seizoen moeten voor 1 mei voorafgaand aan het nieuwe contributiejaar gemaild zijn naar ledenadmin@kvdkb.nl en sjoerd.bestuur@kvdkb.nl.
 
Machtigingsformulier:
  Een machtigingsformulier voor het automatisch afschrijven van de contributie vind je hier.