Reservegetal

Doe jij via DKB aan de lotto mee?

Wie wil er niet jaarlijks 52x kans hebben op 12,50 euro en daarmee tevens de mogelijkheid hebben om DKB te steunen.

Dan kun je meedoen aan de “DKB reservegetal loterij”

 

Door de deelnemers (minimaal 30, maximaal 45) wordt eens per jaar een bedrag van € 30 ingelegd. Iedere deelnemer kan een getal (of meerdere) kiezen van 1 tot en met 45. Elke zaterdag vindt er een Lotto-trekking (www.lotto.nl) plaats. We gaan hierbij uit van de reservebal van de gewone lotto (bij meerdere trekkingen op dezelfde dag houden we de 1e trekking aan) en niet de lotto XL.

 

Degene die hetzelfde getal heeft als het getrokken reservegetal ontvangt een prijs van € 12,50. De gewonnen prijzen worden overgemaakt op je bankrekening. Het verschil tussen de totale inleg en de uitgekeerde prijzen is voor DKB. De winnaars krijgen persoonlijk bericht en worden in de nieuwsbrieven vermeld.

 

Naast de kans om zelf een leuk extraatje te verdienen, help je hier dus vooral DKB mee door de vereniging op een leuke manier financieel te steunen.

 

Inschrijven kan via het inschrijfformulier. Je kunt dan aangeven of je met één of meerdere reservegetallen mee wilt doen (want meespelen met meerdere nummers mag ook). Je kunt een voorkeur aangeven voor een getal. Indien dit vergeven is zal de organisatie het eerstvolgende vrije nummer toekennen en je hiervan op de hoogte stellen. Tevens kun je je bankrekeningnummer invullen, zodat we het deelnamebedrag jaarlijks kunnen incasseren. Je doet dan automatisch voor minimaal één jaar mee. Mocht je daarna niet meer willen deelnemen, geef dit dan twee maanden vóór het einde van de lopende loterij door aan de organisatie zodat we de incasso kunnen stopzetten. 

 

Naast leden van DKB, mogen ook familie en vrienden meedoen, dus deel deze actie gerust met familie en vrienden.

Met vriendelijke groet,

DKB Sponsorcommissie

Voor meer informatie kun je contact opnemen via sponsoring@kvdkb.nl of algemenezaken@kvdkb.nl