Korfbal
 
  Korfbal is een balsport die je speelt met twee teams van acht personen. Het is een gemengde sport, dat wil zeggen dat elk team bestaat uit vier heren en vier dames. Een korfbalwedstrijd speel je op een grasveld of kunstgrasveld en ’s winters in een sporthal.

Elk team heeft één korf op zijn helft van het veld staan. Een korf is een ring met een hoge rand die op een hoogte van 3,5 meter is bevestigd aan een paal. De bedoeling van korfbal is dat de aanvallers doelpunten maken en dat de verdedigers dit proberen te voorkomen. Het is een doelpunt als een aanvaller de bal van boven af door de korf weet te gooien.

Korfbal is een zeer veelzijdige sport. Je moet goed kunnen aanvallen, maar ook goed kunnen verdedigen en je moet zowel technisch als tactisch zijn. Daarnaast moet je snelheid, uithoudingsvermogen en kracht hebben. En je moet ook nog eens goed met een bal overweg kunnen!
 
KNKV: Op de website van het KNKV (Koninklijk Nederlands Korfbalverbond) kun je nog meer lezen over de sport en de spelregels. Zie: http://www.knkv.nl/korfbal/over-korfbal/

Vereniging DKB
 
  DKB uit Best is één van de grotere korfbalverenigingen in het zuiden van Nederland. De vereniging is opgericht in 1963 als ‘De Kanaries Best’ (een naam die we niet meer gebruiken) en heeft ongeveer 200 leden. DKB streeft naar een goed evenwicht tussen sportieve prestaties en gezellige nevenactiviteiten voor zowel jeugd als volwassenen. De club is te herkennen aan een professionele organisatie, veel vrijwilligers en een gezellige en open sfeer.
 
Ereleden:
Erevoorzitter:Frans Simons, Jan van Gerven †, Dhr. H.B. van de Kieft †
Erelid:Jan Norder
Lid van Verdienste:Fred van Oekel, Jan van Gerven †, Frans Simons, Wim Bressers †
 
Vrijwilligers van het jaar:
 
2017Trudy van Boxmeer en Geert Jan Wijnands
2016Fenna van Son en Jasper Heuvelmans
2015Anke van Gestel en Mat Heuvelmans
2014Frederiek van der Kaaden en Bob Verwer
2013Annemiek de Bont en Maikel Michiels
2012Evelien Steenmetz en Marco Beckers
2011Yvonne Ketellapper en Marty van Keulen
2010Jolanda Raaijmakers en Frank Reijckers
2009Anita en Theo van Roosmalen
2008Louise Mak en Willie Zweegers
2007Daphne Wiersma en Freek van Gorp
 
Hoofdsponsor:
  Zonder sponsoring geen vereniging. Sponsors helpen DKB om een levendige vereniging te blijven. Er zijn allerlei mogelijkheden om de verenging met geld en middelen sponsoren, zie sponsors.
 
Clubtenue: DKB-ers spelen in een geel-zwart gestreept shirt met korte of lange mouwen en een zwarte korte broek of rok. Meer informatie vind je bij kleding.

Organisatie
 
 DKB is een vereniging, dat wil zeggen een organisatie met leden die een gemeenschappelijk doel nastreven. De leden kiezen tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV) het bestuur en het bestuur maakt een beleidsplan met goedkeuring van de leden en voert dit uit. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de vereniging. Veel activiteiten zijn gedelegeerd naar een commissie. Het bestuur vergadert eenmaal per maand, data zijn te vinden in de agenda.
 
Bestuur:
VoorzitterVacature
voorzitter@kvdkb.nl
SecretarisWilma Franssen
secretaris@kvdkb.nl
PenningmeesterHans Melio
penningmeester@kvdkb.nl
Technische zakenSjoerd Vrijburg
sjoerd.bestuur@kvdkb.nl
Ledenwerving/nevenactiviteitenVacature
 
 
Contactpersonen:
 
Afmelden training/wedstrijd:eigen trainer/coachzie teampagina's
Clubblad ‘Onder de Korf’:Louise Makclubblad@kvdkb.nl
Contributie en geldzaken:Hans Meliopenningmeester@kvdkb.nl
DAK:Irma van de Sandedak@kvdkb.nl
G-korfbal:Yvonne Ketellappery.ketellapper@onsmail.nl
Jeugdkamp:Coert Horstenjeugdkamp@kvdkb.nl
Kantine:Geert-Jan Wijnandskantine@kvdkb.nl
Korfbaltechnische zaken jeugd:Rene vd Looijtcjeugd@kvdkb.nl
Korfbaltechnische zaken senioren:Jan Willem Brinktc@kvdkb.nl
Ledenadministratie:Loekie van Straatenledenadmin@kvdkb.nl
Ledenwerving/nevenactiviteiten:Vacature
Materiaal & onderhoud:Frans Simons
Scheidsrechters senioren:vacature 
Scheidsrechters jeugd (A-F):Laura Versloot 
Sponsorzaken:Pieter Dullaart en Jeroen Koopmanschapsponsors@kvdkb.nl
Vertrouwenspersoon:Marlies Kluitersmarlies.kluiters@hanzemc.nl
Vrijwilligers:Geert-Jan Wijnandsvrijwilligerscoordinator@kvdkb.nl
Website:Bob Verwerwebmaster@kvdkb.nl
Wedstrijdsecretariaat:Marianne Knaapenwedstrijdsecretariaat@kvdkb.nl

Commissies
 
  Een commissie is een groep mensen met een bepaalde taak binnen de vereniging. De bestuursleden vertegenwoordigen in het bestuur één of meerdere commissies. Sjoerd Vrijburg vertegenwoordigt de commissie voor het regelen van korfbaltechnische zaken (Technische Commissie, TC), Yvonne Ooms vertegenwoordigt de commissie voor nevenactiviteiten (De Activiteiten Kommissie, DAK), Frans Simons vertegenwoordigt de commissies voor beheerzaken en G-korfbal en Mat Heuvelmans vertegenwoordigt de commissies voor PR en vrijwilligerscoördinatie.
 
Technische zaken:
  Technische Commissie (TC)
De Technische Commissie is voor de senioren o.a. verantwoordelijk voor de teamindeling, de trainingen, de trainers, de wedstrijden, de scheidsrechters, de opleidingen en de contacten met het KNKV.
Samenstelling: Jan Willem Brink, Nick van Meegen, Rinke de Mol, Evelien Steenmetz en Peter van Montfort (hoofdtrainer).
 
  Technische Commissie Jeugd (TCJ)
De Technische Commissie Jeugd is voor de jeugd o.a. verantwoordelijk voor de teamindeling, de trainingen, de trainers en de wedstrijden.
Samenstelling: Rene van de Looij (voorzitter en contactpersoon A), Johan van den Hoofdakker (contactpersoon B), Roy van der Lee (contactpersoon C), Annemiek de Bont (contactpersoon D), Frederiek van der Kaaden (contactpersoon E, F en kangoeroes), Dana Melio en Nick van der Kallen.
 
  Wedstrijdsecretariaat
Het wedstrijdsecretariaat is het eerste contact naar het KNKV en naar andere verenigingen als het over competitiezaken gaat. Het wedstrijdsecretariaat zorgt dat alle zaken rond de competitie geregeld zijn: wedstrijdformulieren, vervoerschema’s, teammappen, zaalhuur, verwerken van uitslagen, verplaatsen van wedstrijden en nog veel meer.
Samenstelling: Marianne Knaapen en Andy v.d. Ven.
 
  Scheidsrechtercoördinator
Senioren:vacature
Jeugd (A-F):Laura Versloot
 
Nevenactiviteiten:
  De Activiteiten Kommissie (DAK)
Het DAK organiseert extra verenigingsactiviteiten voor jeugd, junioren en senioren. Dit zijn o.a. de Sinterklaasavond, carnaval, filmavonden, spelletjesochtenden, koppelschieten en een 8-tallentoernooi. Deze activiteiten kun je vinden in de agenda.
Samenstelling: Irma v.d. Sande, Lindsey van Roosmalen, Linda Appelhof en Ankie Wijnands.
 
  De Kampcommissie
Onder de paraplu van het DAK organiseert de kampcommissie elk jaar in juni een jeugdkamp. Van vrijdagavond tot en met zondagmiddag logeren de jeugdleden, van Kangoeroes tot en met B, op een kampeerboerderij ergens in Brabant. Elk jaar staat dit kamp in een ander thema, met bijpassende aankleding en spelletjes. De kampcommissie is slechts een deel van het jaar actief; leden zijn Coert Horsten, Evelien Steenmetz, Aukje Horsten en Rene van de Looij.
 
Beheerzaken:
  Verschillende commissies zijn actief om het clubhuis De Uitwijk met de bar draaiende te houden:
 
  Kantinecommissie
De kantinecommissie regelt de inkoop en zorgt voor de barbezetting in het clubhuis op trainingsavonden en op wedstrijddagen. Ook tijdens diverse activiteiten zorgen zij ervoor dat wij een drankje en een hapje kunnen nuttigen.
Samenstelling: Geert-Jan Wijnands, Lerisma Hendriks en vele vrijwilligers.
 
  Materiaalcommissie
De materiaalcommissie is verantwoordelijk voor aankoop, beheer en onderhoud van onze korfbalmaterialen, zoals ballen, korven, palen, e.d.
Samenstelling: Frans Simons en John van Meegen.
 
  Onderhoudscommissie
De onderhoudscommissie is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van onze accommodatie.
Samenstelling: Frans Simons en Han Findhammer.
 
Public relations:
  Hieronder vallen de propagandacommissie, de redactie van clubblad en website en de sponsorcommissie.
 
  Propagandacommissie
De propagandacommissie zorgt ervoor dat er naar buiten toe bekendheid wordt gegeven aan onze vereniging. Te denken valt aan het plaatsen van artikelen in plaatselijke bladen en op websites.
Samenstelling: Vacature en Frans Simons.
 
  Redactie- en internetcommissie
De redactie- en internetcommissie is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de website en het uitbrengen van het clubblad, twee belangrijke communicatiemiddelen binnen onze vereniging.
Samenstelling: Louise Mak, Fenna van Son, Marga van Tendeloo en Bob Verwer.
 
  Sponsorcommissie
De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor het werven van sponsoren en het onderhouden van contacten met de bestaande sponsoren van DKB. Onder de tab sponsors vind je meer informatie over onze sponsors.
Samenstelling: Pieter Dullaart en Jeroen Koopmanschap.
 
Werkgroep G-korfbal:
De werkgroep G-korfbal houdt zich bezig met alle zaken die spelen rond het G-korfbal, zoals het geven van training, het werven van nieuwe leden en het organiseren van G-toernooien.
Samenstelling: Yvonne Ketellapper, Frans Simons, Atie Dullaart, Evelien Steenmetz, Marlies Kluiters en Robin Petersen.
 
Vrijwilligerscoördinator:
  De vrijwilligerscoördinator is aanspreekpunt voor de vrijwilligers binnen DKB en ondersteunt hen bij hun werkzaamheden. Als je zelf mee wil helpen, bijvoorbeeld door een team te begeleiden of bardienst te draaien, neem dan contact op met vrijwilligerscoördinator Geert-Jan Wijnands of Bert van Boxmeer.
Vertrouwenspersoon:
  Bij KVDKB hanteren we de gedragsregels voor begeleiders. Soms gaat het gedrag van anderen binnen de vereniging je te ver. Je kunt dan denken aan (seksuele) intimidate, agressie, geweld of discriminatie. Wanneer een ander jou lastig valt met zijn of haar gedrag en je zelf niet meer weet hoe je de situatie op moet lossen, kun je verschillende dingen doen. Je kunt de hulp van een teamgenoot, coach, contactpersoon tc-jeugd of bestuur inroepen. Je kunt ook contact opnemen met onze vertrouwenscontactpersoon Marlies Kluiters (marlies.kluiters@hanzemc.nl). Zij zal in eerste instantie luisteren en je helpen een oplossing te zoeken. Soms is dat een informele oplossing, eventueel met bemiddeling van de vertrouwenspersoon, bij meer extreme vormen van ongewenst gedrag ligt een formele oplossing meer voor de hand.

Teams
 
  DKB deelt jongens en meisjes van 5 t/m 18 jaar naar leeftijd in in een team (Kangoeroe’s en F t/m A). Vanaf de D-teams selecteert de Technische Commissie in overleg met de trainers de spelers ook op spelkwaliteit. Dit gebeurt aan het eind van het seizoen, vóór de zomervakantie. Sterkere spelers komen in het 1e team, minder sterke spelers in een 2e (3e of 4e) team.

Volwassenen (18+) kunnen competitie spelen in één van de seniorenteams of alleen trainen in het recreantenteam. Ook de seniorenteams worden geselecteerd op spelkwaliteit. Het 1e en 2e team krijgen training van een professionele trainer.
Spelers met een verstandelijke beperking vinden hun plek in het G-team.

Kangoeroeclub:4, 5 en 6 jaar
F-team:6, 7 en 8 jaar
E-team:8, 9 en 10 jaar
D-team:10, 11 en 12 jaar
C-team:12, 13 en 14 jaar
B-team:14, 15 en 16 jaar
A-team:16, 17 en 18 jaar
Senioren en recreanten:vanaf 18 jaar
De peildatum voor de leeftijd is op 1 januari.

Voor informatie over de teamindeling en de competitie zie teaminfo.

Kleding
 
  DKB-ers spelen in een geel-zwart gestreept shirt met korte of lange mouwen en een zwarte korte broek of rok.
DKB heeft eigen trainingspakken, voor meer informatie ga naar de webshop van DKB.

Op het veld draagt men sportschoenen met noppen (voor kunstgras of gras) en in de zaal speciale binnensportschoenen. Zie ook ‘waar let je op bij de aanschaf van korfbalschoenen'

Lid worden & contributie
 
Lid worden Kom kijken op een van de trainingsavonden.
Neem contact op met de secretaris Wilma Franssen (secretaris@kvdkb.nl), kom 4x gratis meetrainen, ontvang een verrassing en een infopakket en word lid!

Lid worden doe je door een inschrijfformulier in te vullen en in te leveren in het clubhuis, op te sturen naar Ledenadministratie KV DKB, Hinkelbrits 42, 5683 KX Best of te mailen naar ledenadmin@kvdkb.nl.
 
Contributie Door veel hulp van de sponsoren en van al onze vrijwilligers proberen we de contributie zo laag mogelijk te houden. Korfbal moet immers toegankelijk blijven voor iedereen. De contributie is afhankelijk van de leeftijd en varieert van € 6,50 per maand voor de jongste leden tot € 24,15 per maand voor leden van 18 jaar en ouder.
Leden of ouders van leden met een laag inkomen kunnen misschien een beroep doen op de Regeling Meedoen van de gemeente Best. Kijk op https://www.gemeentebest.nl/regeling-meedoen voor informatie.

Contributie 2017-2018:maand:kwartaal:jaar:

Senioren (zaal en veld)€ 25,60€ 76,80€ 307,20
Junioren, 15 t/m 17 jr€ 21,45€ 64,35€ 257,40
Aspiranten, 11 t/m 14 jr€ 17,50€ 52,50€ 210,00
Pupillen, t/m 10 jr€ 14,75€ 44,25€ 177,00
Welpen/Kangoeroe’s€ 6,90€ 20,70€ 82,80
Zaal of midweek veld (halve competitie)€ 17,50€ 52,50€ 210,00
G-Korfballers€ 14,75€ 44,25€ 177,00
Recreanten€ 11,15€ 33,45€ 133,80
Overige leden€ 6,25€ 18,75€ 75,00
Maximum gezinscontributie€ 850,00
Inschrijfgeld nieuwe leden€ 5,00

Bankrekeningnummer DKB: NL67 RABO 0107 0334 02
 
Penningmeester:
  Als je vragen hebt over de contributie of andere geldzaken dan kun je deze stellen aan de penningmeester: Hans Melio, penningmeester@kvdkb.nl.
 
Contributieafspraken:
  De leeftijd op 1 januari is bepalend voor de indeling van de spelers in een bepaalde categorie. Het verenigingsjaar loopt van 1 juni t/m 31 mei daaropvolgend.
Afmeldingen voor het volgende seizoen moeten voor 1 mei voorafgaand aan het nieuwe contributiejaar gemaild zijn naar ledenadmin@kvdkb.nl en sjoerd.bestuur@kvdkb.nl.
 
Machtigingsformulier:
  Een machtigingsformulier voor het automatisch afschrijven van de contributie vind je hier.